Aktualności

Prawo do urlopu pomimo ciąży i zakazu pracy


BAG: Nie otrzymałeś jeszcze urlopu z pozwoleniem na urlop

(jur). Jeśli pracownica nie może skorzystać z zatwierdzonego urlopu z powodu ciąży i związanego z nią zakazu pracy, przysługuje prawo do rekompensaty urlopowej. Bo nawet jeśli pracodawca udzielił już urlopu, to nie może on wygasnąć w czasie zakazu zatrudnienia wynikającego z prawa o ochronie macierzyństwa - wyjaśnił Federalny Sąd Pracy (BAG) w Erfurcie w niedawno opublikowanym wyroku z 9 sierpnia 2016 r. (Sygn. Akt: 9 AZR 575/15).

To dało rację kobiecie, która została zatrudniona jako tzw. Operator w dziedzinie krwiodawstwa. Do jej zadań należało pobieranie ludzkiej krwi. Na początku 2013 r. Zatwierdzono łącznie 17 dni urlopu w lipcu, sierpniu i październiku.

Ale prace zakończyły się w czerwcu 2013 roku. Bo kiedy kobieta dowiedziała się, że jest w ciąży, ogłoszono zakaz zatrudnienia. Pracuje z materiałem zakaźnym; zatrudnienie nie było zatem możliwe, aby chronić przyszłą matkę i nienarodzone dziecko. Operator nie zaoferował operatorowi alternatywnej, wolnej od ryzyka pracy.

Po późniejszym zakończeniu stosunku pracy kobieta zażądała odszkodowania za niewykorzystany urlop w łącznej wysokości 1400 euro.

Pracodawca odmówił. Pracownik otrzymał urlop za jego zgodą, dzięki czemu nie musiał już za niego płacić. Poza tym kobieta i tak była wolna z powodu zakazu zatrudnienia i mogła dojść do siebie.

Jednak BAG widział to inaczej. Do realizacji prawa do urlopu wymagane jest oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu. To było tutaj. „Oświadczenie o zwolnieniu od pracodawcy może (…) skutkować wygaśnięciem prawa do urlopu tylko wtedy, gdy pracownik jest zobowiązany do pracy przez okres zwolnienia” - ocenił sędzia z Erfurtu.

Na skarżącej nie istniał jednak obowiązek pracy ze względu na zakaz zatrudniania wynikający z przepisów o ochronie macierzyństwa. Pracodawca nie przydzielił również kobiecie pracy zastępczej. Jeżeli istnieje ogólny zakaz zatrudniania w czasie ustalonego okresu urlopowego, pracodawca ponosi również „ryzyko zakłócenia wyników”.

Nie ma znaczenia, że ​​skarżący mógł wyzdrowieć podczas ogólnego zakazu zatrudnienia, jak również podczas wakacji. Zgodnie z ustawą o ochronie macierzyństwa pracownice mogły „wziąć urlop, którego nie otrzymały przed wprowadzeniem zakazu zatrudnienia” - powiedział BAG. Jeżeli nie jest to możliwe ze względu na zakończenie stosunku pracy, pracownikowi przysługuje zapłata za niewykorzystany urlop. fle / mwo / fle

Informacje o autorze i źródleWideo: Zmiany w Kodeksie Pracy: Będzie można zwolnić kobietę w ciąży (Styczeń 2022).