Aktualności

Badanie psychologiczne: Dlaczego kobiety mają trudną karierę?


Mężczyźni muszą być pewni siebie - a kobiety towarzysko?

W psychologii istnieje teoria tak zwanej „luki zaufania”, która głosi, że kobiety radzą sobie gorzej w swojej karierze, ponieważ często są postrzegane jako mniej pewne siebie niż ich koledzy. Niedawne badania profesor zachowań organizacyjnych Laury Guillén obalają tę teorię. Według Guilléna „Luka Zaufania” to mit.

Laura Guillén jest profesorem zachowań organizacyjnych w Europejskiej Szkole Zarządzania i Technologii (ESMT) w Berlinie. W swoich obecnych badaniach pokazuje, że kobiety postrzegane jako pewne siebie niekoniecznie muszą mieć karierę. Zamiast tego wpływ w miejscu pracy można przypisać ściślej ich serdeczności i trosce niż ich postrzeganej pewności siebie. Wyniki badań zostały niedawno opublikowane w specjalistycznym czasopiśmie „Human Resource Management”.

Różne wpływy płci

„Chociaż nie ma widocznych różnic w sposobie oceniania siebie przez mężczyzn i kobiety o wysokich wynikach, ich powody zdobywania wpływów w firmie wskazują na silną dysproporcję płci” - powiedział profesor Guillén w komunikacie prasowym na temat wyników badania. Jej badania pokazują, że mężczyźni mają większe szanse na awans, jeśli są postrzegani jako pewni siebie. Zamiast tego kobiety robią karierę szybciej, jeśli są postrzegane przez innych jako ciepłe, opiekuńcze i towarzyskie.

Kobiety nie muszą być jak mężczyźni, aby odnieść sukces

„Popularne przesłanie, że kobiety muszą się zmienić, aby być bardziej pewnym siebie i tym samym odnosić sukcesy, jest błędne” - powiedział Guillén. Co gorsza, przekaz jest nie tylko błędny, ale także zmniejsza różnorodność płci wśród pracowników. Guillén krytykuje, że pracodawcy w wielu przypadkach unikają tej odpowiedzialności. Zamiast tego po prostu zachęcaliby kobiety do przyjęcia męskich stereotypów.

Społeczne kobiety i antyspołeczni mężczyźni?

Badania sugerują, że aby odnieść sukces, od kobiet oczekuje się, że oprócz zwykłego obciążenia pracą kobiety będą zajmować się innymi. Z drugiej strony mężczyźni są przywiązani tylko do wskaźników wydajności. „Aby iść do przodu, kobiety muszą dbać o innych, podczas gdy ich koledzy skupiają się na własnych celach” - podsumował Guillén.

Władza poprzez zachowania społeczne

„Chociaż ta cecha społeczna nie jest wymieniona w żadnym opisie zawodu, wydaje się, że jest to kluczowy wskaźnik wydajności, w stosunku do którego kobiety odnoszące sukcesy mają dostęp, władzę i wpływ” - podsumowuje profesor. Guillén apeluje do działów kadr o zapewnienie, by kobiety i mężczyźni byli oceniani według tych samych kryteriów w procesie rekrutacji i przy selekcji do awansów.

Skoncentruj się na cieple i umiejętnościach społecznych u kobiet

Analizując recenzje osiągnięć kobiet i mężczyzn, zespół badawczy kierowany przez Guilléna odkrył, że kobiety używają prawie dwa razy więcej słów dotyczących umiejętności społecznych niż mężczyzn. „Należy zająć się tymi nieświadomymi zniekształceniami związanymi z płcią” - powiedział Guillén. Ekspert ds. Zachowań organizacyjnych twierdzi, że talenty i umiejętności są wynagradzane bardziej sprawiedliwie we wszystkich organizacjach - niezależnie od płci. (czas.)

Informacje o autorze i źródle


Wideo: Między smutkiem a depresją - dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska audio (Styczeń 2022).