Aktualności

Stygmatyzowanie dzieci z nadwagą ma poważne negatywne konsekwencje


Amerykańscy eksperci ostrzegają przed skutkami stygmatyzowania otyłych dzieci

„Piętno osób z otyłością jest powszechne i powszechne” - ostrzegają Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) i Stany Zjednoczone. Towarzystwo otyłości. Ponadto „zachowania, takie jak napadowe objadanie się, izolacja społeczna, unikanie świadczeń zdrowotnych, zmniejszona aktywność fizyczna i przyrost masy ciała” są wzmacniane przez stygmatyzację, ostrzegają eksperci.

Zdaniem ekspertów stygmatyzacja dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością ma fatalne skutki społeczne i emocjonalne u osób dotkniętych tą chorobą, co stanowi dodatkowe przeszkody w zmianie zdrowego zachowania. W rezultacie liczba osób dotkniętych chorobą często nadal rośnie. Według AAP, aby uniknąć stygmatyzacji nastolatków z nadwagą, oprócz poprawy sytuacji klinicznej, wymagane jest bezstronne zachowanie, dostosowanie językowe oraz empatyczne i wzmacniające techniki doradztwa.

Piętno przynosi efekt przeciwny do zamierzonego

Piętno wagi jest często propagowane i tolerowane przez społeczeństwo, nawet przy założeniu, że piętno i wstyd motywują ludzi do odchudzania. Jednak zamiast motywować do pozytywnych zmian, piętno to przyczynia się do odwrotnych do zamierzonych zachowań, takich jak napadowe objadanie się lub zmniejszona aktywność fizyczna, wyjaśniają eksperci. Ponadto doświadczenie ze stygmatyzacją wpływa również na jakość życia, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Jedna trzecia dzieci ma nadwagę lub otyłość

W Stanach Zjednoczonych, według AAP, więcej osób cierpi na otyłość niż na jakąkolwiek inną chorobę przewlekłą, a jedna trzecia dzieci i młodzieży ma nadwagę lub otyłość. Łącznie 17 procent dzieci w wieku od 2 do 19 lat cierpi na otyłość. „Chociaż istnieją pewne obiecujące oznaki, że częstość występowania otyłości stabilizuje się, wskaźniki pozostają niedopuszczalnie wysokie, a badania sugerują, że odsetek dzieci z ciężką otyłością będzie nadal wzrastał” - powiedział AAP.

Myślenie stereotypowe prowadzi do dyskryminacji

Podjęto wiele wysiłków, aby pomóc dzieciom i dorosłym osiągnąć i utrzymać zdrową wagę. Jednak wiele z tych wysiłków nie zajmuje się społecznymi konsekwencjami otyłości, w szczególności stygmatyzacją i dyskryminacją, wyjaśniają eksperci. Stygmatyzacja przybiera formę społecznej dewaluacji osoby z powodu nadwagi lub otyłości. Często mówi się o tym w stereotypach, na przykład o tym, że osoby otyłe są leniwe i pozbawione motywacji lub brak im siły woli i dyscypliny. „Te stereotypy przejawiają się na różne sposoby, co prowadzi do uprzedzeń, odrzucenia społecznego oraz jawnego niesprawiedliwego traktowania i dyskryminacji” - kontynuuje AAP.

Nawet trzylatki z nadwagą są piętnowane

Zdaniem ekspertów dzieci i młodzież z nadwagą lub otyłością są ofiarami zastraszania i dyskryminacji w młodym wieku. Badanie przeprowadzone na nastolatkach szukających kuracji odchudzającej wykazało, że „w zeszłym roku 71 procent było prześladowanych ze względu na swoją wagę, a ponad jedna trzecia stwierdziła, że ​​zastraszanie trwało ponad 5 lat” - czytamy w komunikacie. AAP. Już trzyletnie dzieci są narażone na myślenie stereotypowe. Stygmatyzacja dotyczy nie tylko współczesnych, ale także rodziców, innych członków rodziny, nauczycieli, lekarzy i całego społeczeństwa, w tym popularnych mediów.

Zalecenia dotyczące unikania stygmatyzacji

W swoim obecnym komunikacie oba amerykańskie towarzystwa specjalistyczne przedstawiają również zalecenia dotyczące unikania stygmatyzacji nastolatków z nadwagą i otyłością. Ponieważ stygmatyzacja w oczywisty sposób stanowi przeszkodę w zapobieganiu, interwencji i leczeniu, przede wszystkim należy zwiększyć świadomość rozpowszechnienia i negatywnych skutków stygmatyzacji. Eksperci wyjaśniają, że sytuację kliniczną można poprawić poprzez modelowanie najlepszych praktyk dotyczących bezstronnego zachowania i języka, a także technik poradnictwa opartego na empatii i wzmacnianiu. Wywiady motywacyjne, dotyczące stygmatyzacji i zastraszania, a także programy dalszej edukacji dla rodziców i rodzin w celu zwalczania stygmatyzacji w domu i szkole to niektóre obiecujące podejścia. (fp)

Informacje o autorze i źródle


Wideo: ŻYCIE Z OTYŁOŚCIĄ I ZABURZENIAMI ODŻYWIANIA story time (Styczeń 2022).