Aktualności

Nowe badanie: pomyślnie przetestowano terapię raka prostaty


Badanie HYPOSTAT bada precyzyjne promieniowanie w raku prostaty

Wielu mężczyzn doświadcza raka prostaty przez całe życie, a perspektywy skutecznego leczenia znacznie się poprawiły w ostatnich latach. Eksperci liczą na dalsze postępy w terapii dzięki tak zwanej technologii CyberKnife, która jest obecnie testowana w Niemczech w ramach badania HYPOSTAT.

Nowa technologia krótkoterminowej chirurgii wysokodawkowej z wykorzystaniem wspomaganego robotem akceleratora liniowego do radiochirurgii - w skrócie „CyberKnife” - daje nadzieję na znacznie skuteczniejsze leczenie raka prostaty, z większymi szansami na sukces i mniejszą liczbą skutków ubocznych. Badanie HYPOSTAT ma teraz zostać odpowiednio rozszerzone, a zastosowanie nowej metody leczenia zostanie przetestowane na większej liczbie pacjentów.

Wymagana jest mniejsza liczba indywidualnych napromieniowań

Badanie jest prowadzone wspólnie przez naukowców z University Medical Center Schleswig-Holstein (UKSH), University Medical Center Frankfurt, University Medical Center Rostock, University Medical Center Greifswald i Sapphire Radiosurgery Centers. UKSH informuje, że zatwierdzono nowe granty, dodano nowe ośrodki i nowe kryteria włączenia dla młodszych pacjentów. Precyzyjne napromienianie pozwala zredukować całkowitą liczbę pojedynczych napromieniań do pięciu sesji w ciągu jednego do dwóch tygodni.

Metoda leczenia w USA od lat w testach

Zasadniczo „niezwykle hipofrakcjonowana radioterapia raka prostaty nie jest nową koncepcją leczenia” - informuje University Medical Center Schleswig-Holstein. Ta technika leczenia jest aktywnie testowana w Stanach Zjednoczonych od ponad 15 lat. Podejście, zgodnie z którym krótkoterminowa radioterapia gruczołu krokowego przy użyciu wysokich dawek jest biologicznie korzystniejsza niż konwencjonalna radioterapia frakcyjna, opiera się również na dobrych wynikach brachyterapii wysokodawkowej, które osiągnięto na kampusie UKSH w Kilonii od lat 90.

Pozytywne wyniki w badaniu porównawczym

Niedawno opublikowano bezpośrednie badanie porównawcze między radioterapią CyberKnife a radioterapią konwencjonalnie frakcjonowaną, w której stwierdzono znacznie mniej skutków ubocznych nowej metody leczenia. „Dane z Polski wykazały znacznie niższy wskaźnik skutków ubocznych stopnia 2, wynoszący 3-12% w przypadku radioterapii w porównaniu z 18-42% w przypadku konwencjonalnej radioterapii” - powiedział UKSH. Ocena kontroli guza wciąż trwa, ale biologiczna dawka promieniowania w prostacie była znacznie wyższa w przypadku radioterapii, co daje nadzieję na lepsze wyniki leczenia.

Nowa technologia dopiero się zaczyna w tym kraju

W pierwszej ocenie danych od 400 leczonych pacjentów w Polsce mediana okresu obserwacji 15 miesięcy wykazała „odsetek kontroli guza na poziomie 97,75% przy zaledwie 1% odsetku nawrotów miejscowych w gruczole krokowym”, podaje UKSH. Naukowcom udało się również wykazać, że przebieg PSA po radioterapii z dodatkową terapią hormonalną nie różni się od tego bez terapii hormonalnej. W związku z tym, zgodnie z komunikatem UKSH, można zrezygnować z dodatkowej terapii hormonalnej po radioterapii. „Dane z Polski potwierdzają nasze przypuszczenia i jeszcze bardziej wspierają badanie HYPOSTAT” - mówi kierownik badania prof. Jürgen Dunst, dyrektor Kliniki Radioterapii UKSH. Jak dotąd wszyscy pacjenci byli bardzo zadowoleni i zgodnie z oczekiwaniami efekty uboczne były niewielkie. „Ale w porównaniu z innymi krajami jesteśmy niestety dopiero na początku” - podkreśla ekspert. (fp)

Informacje o autorze i źródleWideo: Jak uniknąć raka prostaty i zadbać o swoją męskość (Styczeń 2022).